Inici Elements naturals i sintètics
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Hidrogen     Fins als nostres dies es coneixen 109 elements que es troben representats a la Taula Periòdica. D’aquests, 92 són d’origen natural i la resta, 17, són creats sintèticament en laboratoris. En la taula es representen els naturals, en blau, i van des de l’Hidrogen fins a l’Urani. Els altres, de color verd, són els sintètics.             Heli
Liti Berilli     Bor Carboni Nitrogen Oxigen Fluor Neó
Sodi Magnesi                   Alumini Silici Fòsfor Sofre Clor Argó
Potassi Calci Escandi Titani Vanadi Crom Manganès Ferro Cobalt Níquel Coure Zinc Galli Germani Arsènic Seleni Brom Criptó
Rubidi Estronci Itri Zirconi Niobi Molibdè Tecneci Ruteni Rodi Palladi Plata Cadmi Indi Estany Antimoni Tel·luri Iode Xenó
Cesi Bari Lactànids Hafni Tàntal Tungstè Reni Osmi Iridi Platí Or Mercuri Talli Plom Bismut Poloni Àstat Radó
Franci Radi Rutherfordi Dubni Seaborgi Bohri Hasni Meitneri Darmstadti Roentgeni Copernici Ununtri Ununpenti Livermori Ununsepti Ununocti
                                   
    Lactànids Lantani Ceri Praseodimi Neodimi Prometi Samari Europi Gadolini Terbi Disprosi Holmi Erbi Tuli Iterbi Luteci
    Actànids Actini Tori Proactini Urani Neptuni Plutoni Americi Curi Berkeli Californi Einsteni Fermi Mendelevi Nobeli Laurenci
Els minerals de la natura
Taula periòdica
 
 
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Història de la taula Taula periòdica dels elements