Inici Història de la taula
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
  • Segle XIX (més concretament 1808) Dalton recordant les idees de Demòcrit proposa una teoria atòmica en què cada element format per àtoms té una estructura i pes concret. També dona una primera nomenclatura dels elements.

  • Aquest canvi també va ser possible gràcies a diferents científics com Lavosier (formulació dels compostos finals s. XVIII), Avogadro i Cannizaro (determinació dels pesos dels àtoms fins mitjans dels segle XIX).

  • En el 1829, Döbereiner observa que alguns elements tenen un ordre. Per exemple el calci, l’estronci i el bari tenen una composició similar igual que la seva estructura (Triades de Döbereiner).

  • Newlands en el 1864 ordena els diferents elements segons el seu pes atòmic agrupant-los de grups de vuit (Anomenades Octaves de Newlands). Però aquesta estructura no es complia sempre, només servia per les tres primeres agrupacions.

  • No fou fins l’any 1869 que Mendeleiev publicà la Taula Periòdica ordenant els diferents elements segons el seu pes atòmic. Fins i tot va deixar espais lliures a la Taula pensant que en aquell lloc anirien elements amb una estructura definida (aquests elements predits es van descobrir al cap d’uns anys juntament amb els gasos nobles i a partir d’aquí la taula fou un referent per a tothom).

Els minerals de la natura
Taula periòdica dels elements
 
 
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Taula periòdica dels elements Elements naturals i sintètics