Inici Història de la taula
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Al llarg de la història moltes civilitzacions han utilitzat els elements de la natura per a construir edificis,
elaborar objectes, etc. Però no hi havia cap sistemàtica que permetés identificar-los i anomenar-los de
forma regular. Els primers en interessar-se per la divisió de la matèria van ser els Grecs.
Evolució cronològica sobre la matèria i la Taula Periòdica.
  • Segle IV a.C. Demòcrit pensa que les substàncies es poden dividir en parts petites fins l’àtom.

  • Segle V, Empèdocles reuneix diferents teories dient que les substàncies es troben formades per Terra, Aigua, Foc i Aire. Aristòtil afegeix un nou element (la cinquena essència (èter)).

  • Aparició de l’alquímia després de la mort d’Aristòtil .
  • Segle VII i VIII amb les conquestes dels àrabs i els coneixements del poble i els alquimistes s’introdueixen dos nous elements a la llista (el Mercuri i el Sofre).
  • Els alquimistes després de molts treballs descobreixen més elements com l’antimoni, bismut, zinc, àcids forts, ...
  • Segle XVI, Paracelso (últim alquimista) introdueix la sal com un nou element.
  • Segle XVII, Robert Boyle rebutja les idees dels alquimistes i defineix els elements químics com substàncies que no poden ser descompostes en altres de més simples. Naixement de la Química.
Els minerals de la natura
Taula periòdica dels elements
 
 
Universitat Politècnica de Catalunya Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Taula periòdica dels elements