NIOBI - Nb

Característiques generals

Propietats físiques

Nombre atòmic: 41

Estructura: cúbica centrada en el cos
Estat d’agregació (298 K): sòlid
Any descobriment: 1801


Massa atòmica:
92.906 uma
Volum atòmic: 10.87 cm3/mol
Densitat: 8570 kg/m3
   Condensador  
Propietats tèrmiques
Columbo tantalita

Punt de fusió:
2468ºC (2741 K)
Punt d’ebullició: 4742ºC (5015 K)

Estructura electrònica

Configuració electrònica:
[Kr] 4d4 5s1
València (Nombre d’oxidació): +3, +5